• Egyél, igyál, bulizz, érezd jól magad!

• Használd a következőket: Kérem szépen! Köszönöm szépen! Szívesen!

• Legyél legközlebb is a vendégünk!

.

A Remek-Mű-Hely név és embléma bejegyzett védjegy! – Az oldal teljes tartalmát szerzői jog védi. A honlap és annak tartalma sem részben, sem egészben nem használható fel, vagy reprodukálható bármilyen formában a tulajdonos engedélye nélkül. Minden jog fenntartva. A honlapunk tartalma gondosan lett összeállítva, ennek ellenére a Remekműhely nem vállal felelősséget az információk teljességéért és aktualitásáért. A Remekműhely megtartja magának a honlap bejelentés nélküli változtatásának, kiegészítésének és törlésének jogát. Tévedések és árváltozások joga fenntartva.

Minden vendég és látogató a Remek-Mű-Hely által szervezett programra vagy foglalkozásra való belépéssel hozzájárul ahhoz, hogy az ott készült fotókat, csoportos fotókat, csoportos vagy pásztázó jelleggel készített videókat, melyen ő is szerepelhet, a Remekműhely sajátjaként kezelje, promóciós célra felhasználja.

Házirend gyermekeknek:

A Remek-Mű-Hely programjain, foglalkozásain a gyermekek a saját és szüleik felelősségére vesznek részt.

A Remek-Mű-Hely játékait, eszközeit midenki saját felelősségére használhatja.

Kifejezetten kérjük és javasoljuk, hogy a gyermekek semmilyen értéket ne hozzanak magukkal, ezzel összhangban a gyermekek által hozott értéikekért, azok sérüléséért, eltűnéséért a Remek-Mű-Hely nem vállal felelősséget.

A gyermekek kötelesek a Remek-Mű-Hely eszközeit rendeltetésükenk megfelelően, azokra vigyázva használni.

A gyermekek kötelessége a Remek-Mű-Hely dolgozóival, valamint a többi gyermekkel tisztelettel viselkedni, beszélni.

A Remek-Mű-Hely berendezésében szándékosan okozott kárt és/vagy hiányt köteles a kár ill hiány okozója illetve szülője megtéríteni.

A Remek-Mű-Hely csapatának utasításait minden esetben követni kell. Durva házirendsértés esetén, illetve egyéb különböző okból a randalírozó illetve a Házirendet be nem tartó gyermek kitiltható a programokból. A Remek-Mű-Hely fenntartja magának a jogot, hogy a durva házirendsértő gyermek további foglalkoztatását pénzvisszatérítés nélkül megtagadja.

Kizárólag a szülők felelőssége, hogy a programon résztvevő gyermeküknek fertőző betegsége nincs, azaz egészségesen vesz részt a programokon.

Kizárólag a szülők felelőssége a Remek-Mű-Hely programján részt vevő gyermek esetleges betegségéről, ételintoleranciájáról, allergiájáról vagy érzékenységéről, vagy egyéb egészséget érintő információról írásos tájékoztatást adni a Remek-Mű-Hely részére.

 

Házirend felnőtteknek:
Legbelül mindenkiben ott lakozik a gyermek, így a fenti házirend vonatkozik a felnőttekre is! 🙂